Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych "MAJA" we Wrocławiu

Rezerwacja miejsca!Licea Ogólnokształcące
dla Dorosłych "Maja"
2 i 3 letnie

ul. Dawida 5
50-527 Wrocław

Kontakt GG - 34775231
email: szkola@lomaja.pl

tel. 71 724 52 63

W tym roku
odwiedziło nas już
313205 osób!


Gratulujemy naszym absolwentom 100 % zdawalności

na państwowym egzaminie zawodowym  z BHP!


Egzamin zawodowy 2018r. - Szkoły Policealne

Informacje na temat egzminów zawodowych.


Matura 2018r. - Liceum Edus i  Liceum Maja


 

Wszystkie egzaminy maturalne odbywają się w siedzibie szkoły tj. w budynku ZS Nr 5 przy ul. Dawida 5

PRZYPOMINAMY!

W dniu egzaminu  należy:

- zgłosić się 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (8:30 lub 13:30),
- zabrać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem,
- zabrać ze sobą długopisy z czarnym tuszem,
- na egzamin z matematyki przynieść linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty.
Do sali egzaminacyjnej  nie wolno wnosić nośników pamięci, żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  (telefonów komórkowych, picia, jedzenia


Uwaga przyszli maturzyści!

Osoby chętne do przystąpienia egzaminu maturalnego, mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły deklarację maturalną  do dnia 30.09.2017 r., dla słuchaczy, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli dotrzymać tego terminu, został ustalony termin dodatkowy-ostateczny tj. dzień 08-09.10.2017 r. Do dnia 05.02.2018 r. można dokonywać zmian w deklaracjach.

Osoby przystępujące do matury po raz kolejny mają czas do złożenia deklaracji do dnia do 05.02.2018 r.

Proszę dokładnie zapoznać się z treścią  deklaracji. LINK do deklaracji.

 Zapraszamy do naszych Szkół Policealnych- szkoły bezpłatne.

Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Policealne Studium Adinistracji

Kierunek jest bezpłatny. Nauka w weekendy.

Zawód technik BHP oraz technik admnistracji są atrakcyjnymi zawodami, pozwoli podnieść Ci swoje kwalifikacje, zdobyć lepsze zatrudnienie, bądź umocnić Twoją pozycję w dotychczasowym miejscu pracy.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.edus.szkola.pl


Matura 2015 - Przykładowe zestawy zadań

Język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Matematyka (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

Geografia (poziom rozszerzony)

Historia (poziom rozszerzony)

   Matura 2015 - Wybrane wzory matematyczneMateriały:

Wzory i tablice dla maturzystów .pdf

- Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych
- Karta wybranych tablic chemicznych
- Zestaw wybranych wzorów matematycznych do 2009 roku
- Zestaw wybranych wzorów matematycznych od 2010 roku
- Lista lektur dla szkół ponadgimnazjalnych na egzamin maturalny od maja 2009 roku


Gratulujemy!

Egzamin próbny z języka angielskiego zdało

pomyślnie 93 % zdających.


INFORMATOR MATURA Z J.ANGIELSKIEGO 2015

Przykładowe zestawy maturalne 2015:

- Matematyka 2015  arkusz z zakres podstawowy    Rozwiązania: rozwiązanie mat.pod.

- Matematyka 2015  arkusz zakres rozszerzony  Rozwiązania: rozwiązanie mat.roz.

- J.polski 2015  arkusz z zakres podstawowy    Rozwiązania: rozwiązanie j.pol.pod.

- J.polski 2015  arkusz zakres rozszerzony  Rozwiązania: rozwiązanie j.pol.roz.Nowa formuła ustnego egzaminu maturalnego od 2012 roku
W najnowszym Informatorze o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego, opublikowanym 27.08.10r., Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła zmiany dotyczące egzaminu ustnego od 2012 r.

Znika podział na maturę ustną na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a co za tym idzie pojawiają się nieco inne zadania. Ponadto główną zmianę stanowi brak czasu na przygotowanie się ucznia do wypowiedzi.

Główne zmiany w porównaniu z obecnie obowiązującymi zasadami
Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut.
Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.
Zestaw egzaminacyjny w nowej formule egzaminu ustnego składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3.

Więcej informacji na ten temat.


Arkusze - egzamin maturalny 2011:

Język polski - 4 maja 2011 r. - poziom podstawowy
Matematyka - 5 maja 2011 r.- poziom podstawowy

Język angielski - 6 maja 2011 r. - poziom podstawowy transkrypcja

Język niemiecki - 11 maja 2011 r. - poziom podstawowy transkrypcja

Język rosyjski - 16 maja 2011 r. - poziom podstawowytranskrypcja


Rady dla maturzystów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- biologia

- chemia

- fizyka i astronomia

- geografia

- historia i historia muzyki

- informatyka

Źródło OKE

 

Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij